Fundacja działa z chęci pomocy dzieciom i młodzieży oraz osobom dorosłym i starszym, które potrzebują wsparcia. Doświadczeni pedagodzy i psychologowie poświęcają swój czas, aby otoczyć ludzi potrzebujących ciepłem, mądrością i doświadczeniem.
Wpisy z tagiem "szkoła"
Półkolonie podczas ferii zimowych

Półkolonie podczas ferii zimowych

Fundacja Prospołeczna PODUCHA zaprasza dzieci klas: 0 – IV na półkolonie podczas ferii zimowych w terminie: I tydzień od 02.02. 2015 – 06. 02. 2015 r.- koszt 140 zł II tydzień od 09.02. 2015 r. – 13.02. 2015 r. – koszt 140 zł Zapewniamy dzieciom opiekę w godzinach 8.00-15.30 w Szkole Podstawowej nr 37 ul....
Europuzle

Europuzle

Zadanie  w ramach międzynarodowej współpracy młodzieży. Współpraca pomiędzy Fundacją Prospołeczna Poducha i Pałacem Młodzieży „Zołak”w Mińsku. Polska -Białoruś Projekt „Europuzle” Projekt ma na celu zorganizowaniu dwóch wzajemnych wizyt tj. obozu edukacyjnego dla grupy młodzieży z Białorusi w Polsce oraz 4 dniowego wyjazdu seminaryjnego dla grupy młodzieży z Polski na Białoruś. Wspólne spotkanie umożliwi edukację młodzieży...

Razem lepiej

Zadanie w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Projekt „RAZEM LEPIEJ” zakłada prowadzenie warsztatów dla rodziców, grupy wsparcia, podejmowanie działań służących odbudowaniu lub zbudowaniu na nowo więzi miedzy dzieckiem a rodzicami lub choćby jednym rodzicem. Chcemy podjąć pracę z rodzinami dysfunkcyjnymi, w których obecny jest problem uzależnienia, eksperymentowania przez dzieci z substancjami psychoaktywnymi. Realizacja zadania...

Dzieje się w Łodzi….

Zadanie  w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Projekt „Dzieje się  w Łodzi….”   skierowany do młodych ludzi, którzy ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną czy środowiskową lub uwarunkowania biologiczne, są narażeni na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Myślą przewodnią tego programu jest wczesne wyjście z krótką,  trafną  i możliwie...
Porozumienie bez szklanej szyby

Porozumienie bez szklanej szyby

Zadanie – Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży. „Porozumienie bez szklanej szyby” to projekt który kierujemy do dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodziców i osób z najbliższego otoczenia. Naszym celem jest udzielenie wsparcia, przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, umożliwienie pełniejszej integracji społecznej ze środowiskiem społecznym i rówieśniczym. Pragniemy wyposażyć dzieci i młodzież z zaburzeniami...