lodz_herbZadanie  w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Projekt „Dzieje się  w Łodzi….”   skierowany do młodych ludzi, którzy ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną czy środowiskową lub uwarunkowania biologiczne, są narażeni na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Myślą przewodnią tego programu jest wczesne wyjście z krótką,  trafną  i możliwie dobrowolnie przyjmowaną oferta do osób młodych, które eksperymentują z substancjami psychoaktywnymi w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Projekt funkcjonuje w dwóch modułach- pierwszy jest oparty na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej, w drugim proponujemy młodzieży działania z wykorzystaniem nowych kierunków w kulturze, które pozwolą na rozbudzenie motywacji do zmiany postępowania, a także do odnalezienia pasji życiowych, drzemiących talentów, podejmowania działań w pełni akceptowanych społecznie.

Proponujemy zadania, które odpowiadają na potrzeby młodzieży, są zgodne z nowymi trendami w kulturze. Zaplanowane wydarzenia, które staną  się udziałem beneficjentów, są ciekawe, nowoczesne i modne. W czasie realizacji zadania chcemy zainteresować młodzież  zjawiskami funkcjonującymi w kulturze współczesnej, a następnie dzięki warsztatom i spotkaniom odbiorcy poznają i doświadczą przejawów kultury współczesnej, która stanie się alternatywa dla potencjalnych zagrożeń.

Projekt będzie pierwszym, ważnym krokiem do poszukiwania nowych rodzajów aktywności. Możliwość poznania,  zrozumienia kultury rozwinie kreatywność młodych ludzi i pozwoli im zdobyć nowe umiejętności. Zadanie promować będzie działania na rzecz integracji społecznej z uwzględnieniem młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Projekt współfinansowany  przez Miasto Łódź i Fundację Prospołeczną Poducha