Fundacja Prospołeczna „PODUCHA”

92-207 Łódź, ul. Szpitalna 9/11
KRS – 0000401632
Konto –  PKO BP III o/ Łódź 26 1020 3378 0000 1702 0229 1227
e- mail: f.poducha@wp.pl
tel. 602 689 234, 691 063 879