Fundacja Prospołeczna PODUCHA jest realizatorem projektu pn. „PARTYCYPACJA SPOŁECZNA jako WEHIKUŁ ROZWOJU społeczności lokalnych” .Ma on na celu w okresie od VI-XII 2022r. zwiększenie partycypacji społecznej wśród 50 osobowej grupy młodzieży szkolnej poprzez podejmowanie inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego i włączanie jej do wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, w szczególności na rzecz EKOLOGII. Zakłada...