Poraz kolejny Fundacja PODUCHA jest realizatorem projektu pn. „PARTYCYPACJA SPOŁECZNA jako WEHIKUŁ ROZWOJU społeczności lokalnych”. Ma on na celu w okresie od 01.06.2023 -31.12.2023r. zwiększenie partycypacji społecznej wśród 30 osobowej grupy młodzieży szkolnej poprzez podejmowanie inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego i włączanie jej do wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, w szczególności na rzecz EKOLOGII, RODZINY oraz INTEGRACJI...