Fundacja działa z chęci pomocy dzieciom i młodzieży oraz osobom dorosłym i starszym, które potrzebują wsparcia. Doświadczeni pedagodzy i psychologowie poświęcają swój czas, aby otoczyć ludzi potrzebujących ciepłem, mądrością i doświadczeniem.
Projekty w trakcie realizacji
"Pomoc Świąteczna 2022"

„Pomoc Świąteczna 2022”

Konkurs wojewody łódzkiego dla organizacji pozarządowych „Pomoc Świąteczna 2022” został rozstrzygnięty. Mogły w nim wziąć udział podmioty prowadzące działalność z zakresu pomocy społecznej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Nasza Fundacja otrzymała dotację w wysokości 14 tys. zł. – Pieniądze przeznaczymy na zakup paczek dla najbardziej potrzebujących osób, w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób...
"PARTYCYPACJA SPOŁECZNA jako WEHIKUŁ ROZWOJU społeczności lokalnych"

„PARTYCYPACJA SPOŁECZNA jako WEHIKUŁ ROZWOJU społeczności lokalnych”

Fundacja Prospołeczna PODUCHA jest realizatorem projektu pn. „PARTYCYPACJA SPOŁECZNA jako WEHIKUŁ ROZWOJU społeczności lokalnych” .Ma on na celu w okresie od VI-XII 2022r. zwiększenie partycypacji społecznej wśród 50 osobowej grupy młodzieży szkolnej poprzez podejmowanie inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego i włączanie jej do wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, w szczególności na rzecz EKOLOGII. Zakłada...