Fundacja działa od listopada 2011 r.

Iza Piwowarska-Jędrzejczak i Iwona Piotrowska – przyjaciółki od ponad 40 lat postanowiły wspólnie zjednoczyć siły, aby zrobić coś dobrego dla innych. Iza właśnie zakończyła wieloletnie pełnienie funkcji komendanta hufca ZHP Łódź – Widzew, Iwona – psycholog, terapeuta, trener chciała pomagać w sposób profesjonalny ludziom, którzy takiego wsparcia potrzebują. Dołączyły do nas osoby z pasją – Agnieszka Góra i Anna Kamińska.

 

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 ze zmianami) oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz.873) i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu.

KRS 0000401632 –  Fundacja Prospołeczna Poducha

Zarząd Fundacji

Prezes: Izabela Piwowarska-Jędrzejczak
Wiceprezes: Agnieszka Góra
Wiceprezes: Iwona Piotrowska
Członek: Anna Kamińska

Rada Fundacji:

 

Elżbieta Roszczyk-Słomka
Grażyna Gumińska
Artur Korycki