Osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT). Wystarczy dokonać wpłaty na konto bankowe Fundacji.

 

Fundacja Pro społeczna „PODUCHA”

92 -630 Łódź, ul. Lipowa 49
KRS – 0000401632
Konto –  PKO BP III o/ Łódź 26 1020 3378 0000 1702 0229 1227

 

Dary rzeczowe – jeśli są cenne i unikatowe – możemy spieniężyć na okolicznościowych aukcjach. Ale to także wszelkiego rodzaju pomoc materialna, którą możemy przekazać tym podopiecznym, którzy jej najbardziej potrzebują.