Dotacja z Wydziału Edukacji UMŁ. Projekt „ARS – Akademia Ról Społecznych” dotyczy pomocy uczniom w zapobieganiu uzależnieniu od narkotyków i przemocy rówieśniczej, Uważamy, że podjęte przez nas długofalowe, globalne działania pomogą grupie uczniów odnaleźć się w życiu i prawidłowo wypełniać różnorodne role społeczne. Głównym zadaniem w realizacji projektu było przekazanie wartości, norm moralnych, prawidłowych wzorców...