Fundacja działa z chęci pomocy dzieciom i młodzieży oraz osobom dorosłym i starszym, które potrzebują wsparcia. Doświadczeni pedagodzy i psychologowie poświęcają swój czas, aby otoczyć ludzi potrzebujących ciepłem, mądrością i doświadczeniem.
Projekty zrealizowane
Kochani święta już prawie tuż tuż

Kochani święta już prawie tuż tuż

Kochani święta już prawie tuż tuż. Nasza fundacja dzięki przyznanej dotacji na realizację zadania ,,Pomoc świąteczna” przez Wojewodę Łódzkiego oraz środkom własnym szykuje moc atrakcji dla naszych podopiecznych.
"PRZYSTAŃ WYOBRAŹNI"

„PRZYSTAŃ WYOBRAŹNI”

           
"ŁÓDZKIE MA POMYSŁ NA ZDROWIE  - WARSZTATY EDUKACYJNO-ROZWOJOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

„ŁÓDZKIE MA POMYSŁ NA ZDROWIE – WARSZTATY EDUKACYJNO-ROZWOJOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”

Fundacja Prospołeczna PODUCHA na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi jest realizatorem projektu: „ŁÓDZKIE MA POMYSŁ NA ZDROWIE – WARSZTATY EDUKACYJNO-ROZWOJOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO” W okresie od września do końca listopada realizowane będą BEZPŁATNE konsultacje psychologiczne i cykl warsztatów dla dzieci w wieku 11-13 lat. Głównym zadaniem w realizacji projektu jest przekazanie...
"WARTO BYĆ"

„WARTO BYĆ”

Fundacja Prospołeczna Poducha podjęła działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizujemy zadanie publiczne „WARTO BYĆ” – prowadzenie zajęć wzmacniających pozytywne zachowania społeczne wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, której problemy natury psychiatrycznej utrudniają funkcjonowanie w zakresie: • edukacji, aktywności zawodowej, • pełnienia ról życiowych, • zawierania i...
„Z książką w walizce”

„Z książką w walizce”

Fundacja Prospołeczna PODUCHA jest realizatorem projektu „Z KSIĄŻKĄ W WALIZCE”. Dzięki współfinansowaniu ze środków Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą Fundacja będzie miała okazję zorganizować kolonie letnie integracyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży polonijnej w wieku 9-18 lat,której podstawowym programem będzie krzewienie ojczystego języka polskiego. Projekt jest...