Fundacja działa z chęci pomocy dzieciom i młodzieży oraz osobom dorosłym i starszym, które potrzebują wsparcia. Doświadczeni pedagodzy i psychologowie poświęcają swój czas, aby otoczyć ludzi potrzebujących ciepłem, mądrością i doświadczeniem.
Projekty realizowane
„Osiedlownik po Starym Widzewie”

„Osiedlownik po Starym Widzewie”

 
„Trzymaj Pion” - II edycja

„Trzymaj Pion” – II edycja

Działanie 1.2 – prowadzenie zajęć opiekuńczych, edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci i młodzieży zgodnych z zasadami profilaktyki selektywnej. Projekt współfinansowany ze środków UMŁ. „Trzymaj Pion” – II edycja to zajęcia socjoterapeutyczne, które dzięki wspólnej pracy w grupie oraz współpracy z rodzicami i pedagogami zapobiegają problemom alkoholowym stanowiącym  poważny problem społeczny i wychowawczy. Wielu młodych ludzi...
Zimowa Akademia Twórczości

Zimowa Akademia Twórczości

Zima 2012- zajęcia otwarte dla dzieci ze szkół podstawowych realizowane podczas ferii zimowych. Realizacja projektu współfinansowana przez Prezydenta Miasta Łodzi.