Poraz kolejny Fundacja PODUCHA jest realizatorem projektu pn. „PARTYCYPACJA SPOŁECZNA jako WEHIKUŁ ROZWOJU społeczności lokalnych”.

Ma on na celu w okresie od 01.06.2023 -31.12.2023r. zwiększenie partycypacji społecznej wśród 30 osobowej grupy młodzieży szkolnej poprzez podejmowanie inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego i włączanie jej do wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, w szczególności na rzecz EKOLOGII, RODZINY oraz INTEGRACJI z UCHODŹCAMI. 

Projekt zakłada przeszkolenie uczniów z 3 wybranych szkół z terenu Łodzi (dzielnica Widzew) z zakresu realizacji mini projektów (projekt,jako narzędzie wspomagające partycypacje),aby w efekcie uczniowie z każdej szkoły przy współudziale realizatora projektu opracowali i zrealizowali własny mikro projekt na rzecz społeczności lokalnej. 
W ramach [rojektu przewidujemy Akademię Projektów, Edukację Liderów, Seminarium oraz szkolenie dla nauczycieli – mentorów. Poprzez projekt chcemy budować postawy obywatelskie wśród młodzieży, wspierać wolontariat młodzieżowy, jak również aktywizować młodzież do przygotowywania i przeprowadzania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych w formie zorganizowanej przy współpracy z fundacją PODUCHA czy innymi organizacjami pozarządowymi. Kompleksowy charakter projektu przejawiać się będzie w połączeniu szkoleń teoretycznych z praktycznym aspektem działań. 
Projekt pn. „PARTYCYPACJA SPOŁECZNA jako WEHIKUŁ ROZWOJU społeczności lokalnych” jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030 zgodnie z umową nr 204/I/2023 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA oraz CAŁKOWITA ZADANIA: 75.000,00 zł