Fundacja Prospołeczna PODUCHA zaprasza dzieci klas: 0 – IV na półkolonie podczas ferii zimowych w terminie:

  • I tydzień od 02.02. 2015 – 06. 02. 2015 r.- koszt 140 zł
  • II tydzień od 09.02. 2015 r. – 13.02. 2015 r. – koszt 140 zł

Zapewniamy dzieciom opiekę w godzinach 8.00-15.30 w Szkole Podstawowej nr 37 ul. Szpitalna 9/11. Udział dzieci w zajęciach zimowych stwarza warunki do nabywania i doskonalenia wielu umiejętności. Zajęcia ruchowe, wycieczki, zabawy pozwalają na właściwą integrację grupy, uczą współpracy, wzajemnej pomocy oraz pozwalają na wypoczynek i relaks.

Dla dzieci przewidziano poczęstunek i ciepły posiłek.

W programie zapraszamy na następujące zajęcia:

  • integrujące grupę, kontrakt półkolonii,
  • warsztaty plastyczne
  • konkurs na najaktywniejszego uczestnika półkolonii ,
  • zajęcia sportowe, zabawy z chustą animacyjną, tańce integracyjne.
  • warsztaty wspierające rozwój np. „Mam talent”, Ja i inni”, „Relaksacja i wizualizacja”
  • wycieczki m.in. do Pałacu Młodzieży, do kina, kręgielni, na halę sportową i inne

Przyjmujemy tylko 20 dzieci. Serdecznie zapraszamy.

Zapisy: telefon/fax: 0 42 674 19 08, 691 063 879, 602 689 234