RODO

Wprowadzenie do sprawozdania fundacji – 2017

Sprawozdanie merytoryczne fundacji – 2017

Bilans – 2017

Rachunek wyników – 2017

Sprawozdanie merytoryczne fundacji – 2016

Bilans – 2016

Rachunek wyników – 2016