Konkurs wojewody łódzkiego dla organizacji pozarządowych „Pomoc Świąteczna 2021” został rozstrzygnięty. Mogły w nim wziąć udział podmioty prowadzące działalność z zakresu pomocy społecznej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Nasza Fundacja otrzymała dotację w wysokości 10 tys. zł. – Pieniądze przeznaczymy na zakup 250 paczek dla najbardziej potrzebujących osób, w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób z niepełnosprawnością z terenu Łodzi