im. Ewy Felińskiej na Wołyniu Prezes Zarządu SKP: Walenty Wakoluk