organizacja obozu edukacyjnego „My w Polsce, Polska w nas” – spotkanie młodzieży polskiej i ukraińskiej z Wołynia, obwodu maniewickiego. Uczestnikami obozu byli młodzi ludzie z terenu Łodzi oraz uczniowie szkół z Prilesnej i Maniewicz w wieku 15- 19 lat, którzy mają polskie korzenie, współpracują z łódzkimi szkołami w ciągu roku szkolnego, między innymi uczestnicząc w...