Osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT). Wystarczy dokonać wpłaty na konto bankowe Fundacji.   Fundacja Pro społeczna „PODUCHA” 92 -630 Łódź, ul. Lipowa 49 KRS – 0000401632 Konto –  PKO BP III o/ Łódź 26 1020 3378 0000 1702 0229...