Fundacja działa z chęci pomocy dzieciom i młodzieży oraz osobom dorosłym i starszym, które potrzebują wsparcia. Doświadczeni pedagodzy i psychologowie poświęcają swój czas, aby otoczyć ludzi potrzebujących ciepłem, mądrością i doświadczeniem.
Wpisy z tagiem "młodzież"
Radość życia

Radość życia

Fundacja prospołeczna PODUCHA wraz z Towarzystwem przyjaciół ks. Jarka Burskiego organizuje konkurs fotograficzny dla młodzieży pt.: RADOŚĆ ŻYCIA. Wyboru zwycięskich prac dokona jury w składzie: Lidia Popiel (fotograf, wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej, redaktor naczelna magazynu finelife.pl), Krzysztof Candrowicz (dyrektor Łódź Art Center w Łodzi) oraz Bernard Saczuk (dyrektor OFF Out Of Schedule FFWP oraz dyrektor...
Suicydologia - wiem, rozumiem

Suicydologia – wiem, rozumiem

Zadanie  w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Projekt „Suicydologia –  wiem, rozumiem”- kontynuacja. Problem samobójstw jest w znacznym stopniu tematem tabu i wywołuje wiele lęków, poczucie bezradności, liczne uprzedzenia i fałszywe wyobrażenia. Szkolenia nauczycieli, przedstawienie najnowszej wiedzy suicydologicznej, a także metod pomocy i zapobiegania zachowaniom samobójczym wśród uczniów pozwoli zredukować lęk nauczycieli, zwiększyć kompetencje...
Europuzle

Europuzle

Zadanie  w ramach międzynarodowej współpracy młodzieży. Współpraca pomiędzy Fundacją Prospołeczna Poducha i Pałacem Młodzieży „Zołak”w Mińsku. Polska -Białoruś Projekt „Europuzle” Projekt ma na celu zorganizowaniu dwóch wzajemnych wizyt tj. obozu edukacyjnego dla grupy młodzieży z Białorusi w Polsce oraz 4 dniowego wyjazdu seminaryjnego dla grupy młodzieży z Polski na Białoruś. Wspólne spotkanie umożliwi edukację młodzieży...

Razem lepiej

Zadanie w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Projekt „RAZEM LEPIEJ” zakłada prowadzenie warsztatów dla rodziców, grupy wsparcia, podejmowanie działań służących odbudowaniu lub zbudowaniu na nowo więzi miedzy dzieckiem a rodzicami lub choćby jednym rodzicem. Chcemy podjąć pracę z rodzinami dysfunkcyjnymi, w których obecny jest problem uzależnienia, eksperymentowania przez dzieci z substancjami psychoaktywnymi. Realizacja zadania...

Dzieje się w Łodzi….

Zadanie  w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Projekt „Dzieje się  w Łodzi….”   skierowany do młodych ludzi, którzy ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną czy środowiskową lub uwarunkowania biologiczne, są narażeni na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Myślą przewodnią tego programu jest wczesne wyjście z krótką,  trafną  i możliwie...