lodz_herbZadanie  w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Projekt „Suicydologia –  wiem, rozumiem”- kontynuacja.

Problem samobójstw jest w znacznym stopniu tematem tabu i wywołuje wiele lęków, poczucie bezradności, liczne uprzedzenia i fałszywe wyobrażenia. Szkolenia nauczycieli, przedstawienie najnowszej wiedzy suicydologicznej, a także metod pomocy i zapobiegania zachowaniom samobójczym wśród uczniów pozwoli zredukować lęk nauczycieli, zwiększyć kompetencje w tym zakresie. Osoby szczególnie narażone na działania autodestrukcyjne, to często osoby uzależnione od alkoholu. Zdaniem wybitnego polskiego znawcy problematyki samobójstw, prof. B. Hołysta zwątpienie w sens własnego życia oraz niskie poczucie własnej wartości prowadzą do poczucia bezsensu istnienia. Do podjęcia efektywnych przeciwdziałań wychowawczych potrzebna jest wiedza na temat psychicznych uwarunkowań aktów samobójczych nastolatków, umiejętność rozpoznawania zapowiedzi, sygnałów wysyłanych przez desperata zanim podejmie ostateczny krok oraz umiejętne podjęcie działań prewencyjnych. Osoby szczególnie narażone na działania autodestrukcyjne:

  • młodzież w okresie dorastania (rozważania nad sensem, bezsensem życia, myśli na temat problemu samobójstwa),
  • dorastające w depresji (myśli samobójcze są „siostrą depresji”, ale depresję się leczy a samobójstwom można zapobiec),
  • uzależnione od środków odurzających (narkotyki, alkohol),
  • o zaburzonej osobowości (osobowość antyspołeczna, suicydalna, osobowość typu borderline),
  • osoby izolujące się lub izolowane (trzymające się na uboczu, samotne),
  • osoby sztywne, perfekcyjne tzw. „gwiazdy”,
  • chore psychicznie,
  • w kryzysie psychicznym.

Projekt „Suicydologia – wiem, rozumiem” dotyczy przeprowadzenia zajęć szkoleniowych w formie wykładów i warsztatów dla Rad Pedagogicznych łodzkich  gimnazjów. Ponieważ samobójstwa są drugą po wypadkach, przyczyną zgonów młodych ludzi, zwłaszcza, tych eksperymentujących i uzależnionych od  alkoholu, nie można ich lekceważyć jako zjawiska marginesowego. Nasz projekt ma na celu uwrażliwienie nauczycieli na sygnały zagrożenia wysyłane przez młodzież, a także ukazanie na czym powinna polegać profilaktyka zachowań suicydalnych,  zwłaszcza w szkole. Szkolenia prowadzone przez specjalistów z dziedziny profilaktyki w tym obszarze,  pozwolą wyposażyć nauczycieli w wiedzę i umiejętności  dotyczące zachowań samobójczych, czynników ryzyka i typowych zachowań ostrzegawczych, prowadzenia rozmowy z uczniem z grupy ryzyka, procedury postępowania z osobami w stanach kryzysu suicydalnego, pomocy specjalistycznej.

Projekt współfinansowany  przez Miasto Łódź