Fundacja działa z chęci pomocy dzieciom i młodzieży oraz osobom dorosłym i starszym, które potrzebują wsparcia. Doświadczeni pedagodzy i psychologowie poświęcają swój czas, aby otoczyć ludzi potrzebujących ciepłem, mądrością i doświadczeniem.
Wpisy z tagiem "projekt"

Dzieje się w Łodzi….

Zadanie  w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Projekt „Dzieje się  w Łodzi….”   skierowany do młodych ludzi, którzy ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną czy środowiskową lub uwarunkowania biologiczne, są narażeni na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Myślą przewodnią tego programu jest wczesne wyjście z krótką,  trafną  i możliwie...
Porozumienie bez szklanej szyby

Porozumienie bez szklanej szyby

Zadanie – Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży. „Porozumienie bez szklanej szyby” to projekt który kierujemy do dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodziców i osób z najbliższego otoczenia. Naszym celem jest udzielenie wsparcia, przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, umożliwienie pełniejszej integracji społecznej ze środowiskiem społecznym i rówieśniczym. Pragniemy wyposażyć dzieci i młodzież z zaburzeniami...
Być jak tecza

Być jak tecza

Zadanie w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. „Być jak tęcza” to projekt, który ma za zadanie pokazać dzieciom i młodzieży ze środowiska zagrożonego alkoholizmem i patologia społeczna ciekawe sposoby spędzania czasu wolnego, możliwości rozwijania predyspozycji i uzdolnień jako alternatywę do powielania negatywnych życiowych wzorców w rodzinie. Jednocześnie ma umożliwić nadrobienie zaległości szkolnych i umożliwić...

Spotkanie polonijne młodzieży 2014

Projekt w ramach  współpracy międzynarodowej. Projekt „My w Polsce, Polska w nas” jest kontynuacją działań podejmowanych przez fundację prospołeczną „PODUCHA” na przestrzeni ostatnich lat. Staramy się, by każdego roku grupy młodzieży mogły spotkać się ze sobą i wspólnie organizować przedsięwzięcia z zakresu sztuki, kultury i historii Polski, poznawać się wzajemnie i uczyć współpracy międzykulturowej. Projekt...
Zajęcia otwarte

Zajęcia otwarte

Fundację Prospołeczną „Poducha” organizuje zajęcia otwarte w terminie 20.01.2014 – 31.01.2014 r. na terenie miasta Łodzi w następujących placówkach: Szkoła Podstawowa nr 29 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37 Widzewskie Domy Kultury: DK 502, DK Ariadna   Zajęcia otwarte wsparte środkami Miasta Łodzi DSS UMŁ Wydziału Edukacji.