Realizacja projektu jest wspierana ze środków Prezydenta Miasta Łodzi.

Projekt „Suicydologia – wiem, rozumiem” dotyczy przeprowadzenia zajęć szkoleniowych w formie wykładów i warsztatów dla Rad Pedagogicznych gimnazjów.

Ponieważ samobójstwa są drugą po wypadkach, przyczyną zgonów młodych ludzi, zwłaszcza, tych eksperymentujących i uzależnionych od  alkoholu, nie można ich lekceważyć jako zjawiska marginesowego. Nasz projekt ma na celu uwrażliwienie nauczycieli na sygnały zagrożenia wysyłane przez młodzież, a także ukazanie na czym powinna polegać profilaktyka zachowań suicydalnych, zwłaszcza w szkole.

Szkolenia prowadzone przez specjalistów z dziedziny profilaktyki w tym obszarze, pozwolą wyposażyć nauczycieli w wiedzę i umiejętności  dotyczące zachowań samobójczych, czynników ryzyka i typowych zachowań ostrzegawczych, prowadzenia rozmowy z uczniem z grupy ryzyka, procedury postępowania z osobami w stanach kryzysu suicydalnego, pomocy specjalistycznej. Problem samobójstw jest w znacznym stopniu tematem tabu i wywołuje wiele lęków, poczucie bezradności, liczne uprzedzenia i fałszywe wyobrażenia.

Szkolenia nauczycieli, przedstawienie najnowszej wiedzy suicydologicznej, a także metod pomocy i zapobiegania zachowaniom samobójczym wśród uczniów pozwoli zredukować lęk nauczycieli, zwiększyć kompetencje w tym zakresie.