KAMPANIA zdrowotno – edukacyjna „Zdrowie w kolorze tęczy”

Kampania edukacyjna promująca zbilansowaną dietę (dotyczy profilaktyki nadwagi i otyłości) i aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 8 – 17 lat oraz ich rodziców. Nasz program ma skłonić dzieci i młodzież, aby zwiększyli swą aktywność fizyczną i zadbali o dobre nawyki żywieniowe.
Aby zadbali o swoją PRZYSZŁOŚĆ.

Program „Zdrowie w kolorze tęczy” jest sposobem na zdobycie przez dzieci i młodzież umiejętności dbania o zdrowie i ukształtowanie nawyku czynnego wypoczynku w ciągu całego życia. Ponadto zakłada on umiejętne wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności w kształtowaniu zdrowego stylu życia: własnego i innych. Prowadzi do zmiany nawyków żywieniowych, a także do zahamowania ogarniającej młodzież epidemii bezruchu, a tym samym, w długoletniej perspektywie, przyczyni się do poprawienia stanu zdrowotnego społeczeństwa.

Główny cel:
• zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.
• profilaktyka zdrowotna (badania, spotkania ze specjalistami pediatrą, dietetykiem.