Projekt realizowany  w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Celem projektu jest poznanie przez młodzież historii swojego miasta w sposób aktywny i twórczy. Łódzcy przemysłowcy zapisali się w historii naszego miasta dzięki swoim pałacom i ogromnym fabrykom, jakie przetrwały do naszych czasów. W projekcie prezentować będziemy młodzieży „żywą” historię miasta poprzez pracę z rekwizytami /stare zdjęcia, fotografie, stroje, itp./, zwiedzanie miejsc historycznych w Łodzi, szperanie w archiwach, oraz warsztaty dramowe. Zainspirowanie wyobraźni uczestników, wejście w świat dawnej Łodzi, pozwoli zrealizować zadanie. Uczestnicy projektu poprzez własną aktywność (praca w grupach, dyskusje, improwizacje) przygotują przedstawienie o starej Łodzi /scenki z życia miasta, piosenki, prezentacja multimedialna/.

Celem naszego projektu jest poznanie historii Łodzi, zwłaszcza Łodzi fabrykanckiej. Dzięki pracy z rekwizytami, odwiedzaniu miejsc związanych z historią Łodzi pragniemy, aby młodzież uczestnicząca w warsztatach, wykazująca aktywność własną, poznała historię imperiów przemysłowych swojego miasta. Przygotowanie spektaklu z życia dawnej Łodzi, nauka piosenek i wierszy pozwoli przybliżyć emocje bohaterów i w pełni oddać koloryt dawnej Łodzi, pokazać jej wielokulturowość.

Młodzież tropiąc zagadki z życia Izraela Poznańskiego, Karola Scheiblera, Henryka Grohmana pozna historię miasta. Dowie się m.in. w jaki sposób Matylda i Edward Herbstowie, po śmierci córki Anny Marii uczcili pamięć ich córki. Jak wyglądało życie robotników w dawnej Łodzi, co kryje robotnicze osiedle Księży Młyn, jaki bawiły się dzieci, jak się ubierano – to pytania do uczestników projektu, na które szukać będą odpowiedzi. Zwieńczeniem projektu będzie spektakl  teatr interaktywny, na który zaprosimy młodzież, a także dorosłych – nauczycieli, rodziców, dziadków i babcie. Spektakl zostanie nagrany na nośniku CD i będzie wykorzystywany podczas zajęć warsztatowych z dziećmi i młodzieżą w Fundacji „Poducha”.