Dotacja z Wydziału Edukacji UMŁ.

Projekt „ARS – Akademia Ról Społecznych” dotyczy pomocy uczniom w zapobieganiu uzależnieniu od narkotyków i przemocy rówieśniczej, Uważamy, że podjęte przez nas długofalowe, globalne działania pomogą grupie uczniów odnaleźć się w życiu i prawidłowo wypełniać różnorodne role społeczne. Głównym zadaniem w realizacji projektu było przekazanie wartości, norm moralnych, prawidłowych wzorców zachowań, pomoc w jak najlepszym rozwoju intelektualnym, społecznym oraz emocjonalnym dzieci i młodzieży, a ponadto:

– wdrażanie do prawidłowego pełnienia ról społecznych
– eliminowanie zaburzeń zachowania, ukazywanie prawidłowych wzorców  postępowania
– rozwijanie i poszerzanie  zainteresowań
– wzrost poczucia własnej wartości.
– stałe wspieranie dziecka oraz motywowanie w dążeniu do sukcesu.

W ramach działania „ARS – Akademii Ról Społecznych” kreowaliśmy, wzmacnialiśmy i wypracowywaliśmy prawidłowe role społeczne: rolę ucznia, rolę chłopaka / dziewczyny, rolę kolegi / koleżanki, rolę męża/ żony.