Organizacja wyjazdowych form wypoczynku w okresie wakacji letnich 2012 r.

W związku z tym, iż rok 2012 ustanowiono rokiem Janusza Korczaka, fundacja „PODUCHA” postanowiła  przypomnieć, że doktor Korczak, był jednym z pierwszych głosicieli prawdy o tym, że dziecko jest autonomiczną osobą, która posiada własną godność, zainteresowania, potrzeby i prawa.

Organizując kolonie chcieliśmy zapewnić uczestnikom udział w zajęciach dotyczących praw dzieci, radzeniu sobie z agresją, wzmacnianie poczucia własnej wartości, tolerancji i akceptacji wobec innych. Program kolonii był oparty o fabułę książki Janusza Korczaka „Król Maciuś I”. Codziennie realizowaliśmy zajęcia w oparciu o przygodę z książki, podczas zajęć warsztatowych gier i zabaw przekazywaliśmy dzieciom wartości i normy propagowane przez dr J. Korczaka. Podczas kolonii dzieci podczas zabawy rozwijały takie cechy jak: ciekawość świata, chęć poznania i zrozumienia praw przyrody, braterstwo, pomoc innym, współpraca, zrozumienie zasad rządzących naszym życiem społecznym czy rozwijanie sprawności fizycznej oraz zaradności życiowej.

Projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Łodzi.