pion

Działanie 1.2 – prowadzenie zajęć opiekuńczych, edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci i młodzieży zgodnych z zasadami profilaktyki selektywnej. Projekt współfinansowany ze środków UMŁ.

„Trzymaj Pion” – II edycja to zajęcia socjoterapeutyczne, które dzięki wspólnej pracy w grupie oraz współpracy z rodzicami i pedagogami zapobiegają problemom alkoholowym stanowiącym  poważny problem społeczny i wychowawczy. Wielu młodych ludzi zamiast efektywnie przygotować się do przyszłego życia zawodowego i społecznego ucieka od społeczeństwa w niszczące organizm nałogi.
Program dostosowany będzie do specyficznych  problemów i potrzeb grupy. Obejmował będzie m.in.  dostarczanie informacji na temat ryzyka związanego z używaniem substancji, organizację czasu wolnego,  poradnictwo indywidualne, trening umiejętności społecznych, motywowanie ucznia do zmiany „problemowego” zachowania i  udzielenia mu, we współpracy z rodzicami i pedagogami stosowanego wsparcia, pomoc w jak najlepszym rozwoju intelektualnym, społecznym oraz emocjonalnym. Pośrednią grupą odbiorców będą rodzice dzieci uczestniczących w naszym programie. Prowadzenie programu rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” pozwoli uświadomić rodzicom, że oprócz miłości i szlachetnych intencji – potrzebne są wiedza, umiejętności i skuteczne techniki komunikacyjne służące budowaniu zdrowych, pozytywnych relacji z dziećmi, a także przekonanie o tym, że rodzicielstwa dojrzałego, odpowiedzialnego i satysfakcjonującego można i należy się uczyć.

 

W ramach projektu prowadzone będą różnorodne  formy oddziaływań terapeutycznych dla dzieci i ich najbliższych.

 

Program „Trzymaj Pion” jest współfinansowany z budżetu Miasta Łodzi.