Poducha_Z_ksiazka_w_walizce_logo_OK-q.cdr

Fundacja Prospołeczna PODUCHA jest realizatorem projektu „Z KSIĄŻKĄ W WALIZCE”.
Dzięki współfinansowaniu ze środków Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą Fundacja będzie miała okazję zorganizować kolonie letnie integracyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży polonijnej w wieku 9-18 lat,której podstawowym programem będzie krzewienie ojczystego języka polskiego.

Projekt jest kontynuacją dotychczasowych działań podejmowanych przez Fundację Prospołeczną PODUCHA na przestrzeni ostatnich lat na rzecz Polonii i Polaków za granicą.

Pobyt polonii w Polsce zakłada:

  • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, poznanie historii i geografii Polski oraz podtrzymywanie tradycji i kultury polskiej oraz tożsamości narodowej;
  • przewiduje zajęcia stymulujące rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży;
  • realizowany będzie przy użyciu zróżnicowanych narzędzi stymulujących aktywne uczenie się, np. poprzez warsztaty, gry, konkursy itp. oraz prowadzony przez doświadczonych trenerów/nauczycieli;
  • umożliwi bezpośredni, stały i aktywny kontakt młodzieży polonijnej z młodzieżą z Polski, podczas trwania zadania oraz po jego zakończeniu.

Motywem przewodnim projektu jest KSIĄŻKA, która wkomponowana zostanie w większość działań. W ramach programu zaplanowane są spotkania z polskimi autorami i ilustratorami książek dla dzieci, warsztaty literackie z wykorzystaniem multimediów (bardzo bliskich dzieciom), tworzenie własnych książek – za pomocą ilustracji, tekstów opowiadań i wierszy tworzonych przez beneficjentów projektu, a także moduł książki kreatywnej na podstawie wydawnictwa stworzonego przez pracownika katedry filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego panią Karolinę Kołodziej.

Podczas trwania kolonii w Polsce uczestnicy pogłębią również swoją wiedzę o Polsce. Poznają historię Polski związaną z terenami nadmorskimi. Zwiedzą atrakcyjne turystycznie i historycznie miejsca, będą uczestniczyć w warsztatach języka polskiego i wykorzystywać zdobyte umiejętności językowe w komunikacji codziennej,
a także podczas pisania opowiadań i sprawozdań z odbytych wycieczek i zajęć.

Partner projektu: Towarzystwo Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej w Łucku
Uczestnicy: Uczniowie szkół partnerskich z Łodzi i Wołynia

Projekt realizowany jest w okresie czerwiec-wrzesień 2016r.