Współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi„. Działania fundacji związane z projektem „Porozumienie bez szklanej szyby” kierujemy do dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodziców i osób z najbliższego otoczenia. Naszym celem jest udzielenie wsparcia, przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, umożliwienie pełniejszej integracji społecznej ze środowiskiem społecznym i rówieśniczym. Pragniemy wyposażyć dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi będące w projekcie w umiejętności i kompetencje umożliwiające pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznej dostępnej osobom zdrowym.

Największym dobrodziejstwem, jakie możemy wyświadczyć drugiemu człowiekowi, nie jest ofiarowanie mu naszego bogactwa, ale ukazanie mu jego własnego” L.J. Suenens

Projekt ma w swoich założeniach objęcie programem „Porozumienie bez szklanej szyby” 10 uczniów z zaburzeniami psychicznymi. W programie uczestniczyć będą wolontariusze – grupa uczniów gimnazjów i szkół średnich, przygotowana na realizację potrzeb podopiecznych, chorych rówieśników i gotowa do podejmowania wysiłku, aby zminimalizować skutki schorzenia i pomóc dzieciom z zaburzeniami psychicznymi zaktywizować się społecznie, podnieść poczucie własnej wartości, rozszerzyć krąg zainteresowań, zmniejszyć napięcie w stanach depresyjnych i lękowych.

Spotkania z wolontariuszami powadzone będą pod opieką specjalisty – lekarza i psychologa klinicznego, ich realizacja i tematyka uzależniona będzie od potrzeb chorego dziecka.
Adresatem projektu jest również grupa rodziców i osób z najbliższego otoczenia dzieci z zaburzeniami psychicznymi.