kultura_trendy

Projekt skierowany do młodych ludzi w celu promowania współczesnej kultury, poszukiwania nowych rodzajów aktywności, rozwijanie kreatywności.