Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych 2013 r. w formie zajęć otwartych jest realizowana dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

Partnerzy w zadaniu:

miejsca realizacji zadania publicznego – Fundacja Prospołeczna PODUCHA

Szkoła Podstawowa nr  37, Łódź, ul Szpitalna 9/11
Dom Kultury 502, Łódź 92-525,  ul. Gorkiego 16
Dom Kultury „Ariadna”, Łódź, ul. Niciarniana 1/3