Prezydent Miasta Łodzi: Hanna Zdanowska

Dyrektor AOIA: Monika Kamieńska

20151015_070723