im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Łodzi

Dyrektor: mgr Teresa Zięba

20151015_070615