Fundacja działa z chęci pomocy dzieciom i młodzieży oraz osobom dorosłym i starszym, które potrzebują wsparcia. Doświadczeni pedagodzy i psychologowie poświęcają swój czas, aby otoczyć ludzi potrzebujących ciepłem, mądrością i doświadczeniem.
"Z książką w walizce"

„Z książką w walizce”

Fundacja Prospołeczna PODUCHA zaprasza kreatywną, twórczą młodzież na międzynarodowe kolonie nad morzem w ramach projektu „Z książką w walizce” 15.07.2016 – 28.07.2016 W programie: wycieczka do Kołobrzegu rejs statkiem po Bałtyku wycieczka do Darłowa zwiedzanie miasta warsztaty / pisanie, ilustrowanie, kreowanie / prowadzone przez instruktorów w ramach projektu „Z książką...
Najnowsze informacje

Najnowsze informacje

Trwa konkurs fotograficzny: Radość życia. Idea konkursu zrodziła się z chęci kontynuacji szerzenia wśród młodzieży pasji fotografowania zapoczątkowanej przez śp. ks. Jarosława Burskiego. Konkurs odbywa się pod patronatem: Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, Łódzkiego Kuratora Oświaty Jana Kamińskiego oraz Tygodnika Powszechnego, Digital Camera Polska oraz Fundacji Edukacji Wizualnej.   Zapraszamy do...
Radość życia

Radość życia

Fundacja prospołeczna PODUCHA wraz z Towarzystwem przyjaciół ks. Jarka Burskiego organizuje konkurs fotograficzny dla młodzieży pt.: RADOŚĆ ŻYCIA. Wyboru zwycięskich prac dokona jury w składzie: Lidia Popiel (fotograf, wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej, redaktor naczelna magazynu finelife.pl), Krzysztof Candrowicz (dyrektor Łódź Art Center w Łodzi) oraz Bernard Saczuk (dyrektor OFF Out...
Suicydologia - wiem, rozumiem

Suicydologia – wiem, rozumiem

Zadanie  w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Projekt „Suicydologia –  wiem, rozumiem”- kontynuacja. Problem samobójstw jest w znacznym stopniu tematem tabu i wywołuje wiele lęków, poczucie bezradności, liczne uprzedzenia i fałszywe wyobrażenia. Szkolenia nauczycieli, przedstawienie najnowszej wiedzy suicydologicznej, a także metod pomocy i zapobiegania zachowaniom samobójczym wśród uczniów pozwoli...
Europuzle

Europuzle

Zadanie  w ramach międzynarodowej współpracy młodzieży. Współpraca pomiędzy Fundacją Prospołeczna Poducha i Pałacem Młodzieży „Zołak”w Mińsku. Polska -Białoruś Projekt „Europuzle” Projekt ma na celu zorganizowaniu dwóch wzajemnych wizyt tj. obozu edukacyjnego dla grupy młodzieży z Białorusi w Polsce oraz 4 dniowego wyjazdu seminaryjnego dla grupy młodzieży z Polski na Białoruś....
Porozumienie bez szklanej szyby

Porozumienie bez szklanej szyby

Zadanie – Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży. „Porozumienie bez szklanej szyby” to projekt który kierujemy do dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodziców i osób z najbliższego otoczenia. Naszym celem jest udzielenie wsparcia, przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, umożliwienie pełniejszej integracji społecznej ze środowiskiem społecznym i rówieśniczym. Pragniemy wyposażyć...
Być jak tecza

Być jak tecza

Zadanie w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. „Być jak tęcza” to projekt, który ma za zadanie pokazać dzieciom i młodzieży ze środowiska zagrożonego alkoholizmem i patologia społeczna ciekawe sposoby spędzania czasu wolnego, możliwości rozwijania predyspozycji i uzdolnień jako alternatywę do powielania negatywnych życiowych wzorców w rodzinie. Jednocześnie ma umożliwić...
Fotograficzny wyścig z Czasem

Fotograficzny wyścig z Czasem

„Czas i przemijanie” to tytuł wystawy fotograficznej, której uroczyste otwarcie nastąpi 19 listopada br. w Domu Towarzystwa Kredytowego przy ulicy Pomorskiej 21 w Łodzi o godz. 17.00. Wystawa jest efektem ogłoszonego wcześniej ogólnopolskiego konkursu adresowanego do młodzieży, którą pociąga fotografowanie. Patronuje jej postać wyjątkowego duszpasterza – pasjonata życia i sztuki...
Program "Porozumienie bez szklanej szyby”

Program „Porozumienie bez szklanej szyby”

Współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi„. Działania fundacji związane z projektem „Porozumienie bez szklanej szyby” kierujemy do dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodziców i osób z najbliższego otoczenia. Naszym celem jest udzielenie wsparcia, przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, umożliwienie...
Kultura jest trendy

Kultura jest trendy

Projekt skierowany do młodych ludzi w celu promowania współczesnej kultury, poszukiwania nowych rodzajów aktywności, rozwijanie kreatywności.
Suicydologia II

Suicydologia II

Realizacja projektu jest wspierana ze środków Prezydenta Miasta Łodzi. Projekt „Suicydologia – wiem, rozumiem” dotyczy przeprowadzenia zajęć szkoleniowych w formie wykładów i warsztatów dla Rad Pedagogicznych gimnazjów. Ponieważ samobójstwa są drugą po wypadkach, przyczyną zgonów młodych ludzi, zwłaszcza, tych eksperymentujących i uzależnionych od  alkoholu, nie można ich lekceważyć jako zjawiska...
Zimowa Akademia Twórczości

Zimowa Akademia Twórczości

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych 2013 r. w formie zajęć otwartych jest realizowana dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi. Partnerzy w zadaniu: miejsca realizacji zadania publicznego – Fundacja Prospołeczna PODUCHA Szkoła Podstawowa nr  37, Łódź, ul Szpitalna 9/11 Dom Kultury 502, Łódź 92-525, ...
Zdrowie w kolorze tęczy

Zdrowie w kolorze tęczy

KAMPANIA zdrowotno – edukacyjna „Zdrowie w kolorze tęczy” Kampania edukacyjna promująca zbilansowaną dietę (dotyczy profilaktyki nadwagi i otyłości) i aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 8 – 17 lat oraz ich rodziców. Nasz program ma skłonić dzieci i młodzież, aby zwiększyli swą aktywność fizyczną i zadbali o...
Suicydologia

Suicydologia

Realizacja projektu jest wspierana ze środków Prezydenta Miasta Łodzi. Projekt „Suicydologia – wiem, rozumiem” dotyczy przeprowadzenia zajęć szkoleniowych w formie wykładów i warsztatów dla Rad Pedagogicznych gimnazjów. Ponieważ samobójstwa są drugą po wypadkach, przyczyną zgonów młodych ludzi, zwłaszcza, tych eksperymentujących i uzależnionych od  alkoholu, nie można ich lekceważyć jako zjawiska...
Dumając nad fabryczną Łodzią...

Dumając nad fabryczną Łodzią…

Projekt realizowany  w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Prezydenta Miasta Łodzi. Celem projektu jest poznanie przez młodzież historii swojego miasta w sposób aktywny i twórczy. Łódzcy przemysłowcy zapisali się w historii naszego miasta dzięki swoim pałacom i ogromnym fabrykom, jakie przetrwały do naszych czasów. W projekcie prezentować będziemy młodzieży...
W poszukiwaniu króla Maciusia I

W poszukiwaniu króla Maciusia I

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku w okresie wakacji letnich 2012 r. W związku z tym, iż rok 2012 ustanowiono rokiem Janusza Korczaka, fundacja „PODUCHA” postanowiła  przypomnieć, że doktor Korczak, był jednym z pierwszych głosicieli prawdy o tym, że dziecko jest autonomiczną osobą, która posiada własną godność, zainteresowania, potrzeby i prawa. Organizując...
O nas

O nas

Fundacja działa od listopada 2011 r. Iza Piwowarska-Jędrzejczak i Iwona Piotrowska – przyjaciółki od ponad 40 lat postanowiły wspólnie zjednoczyć siły, aby zrobić coś dobrego dla innych. Iza właśnie zakończyła wieloletnie pełnienie funkcji komendanta hufca ZHP Łódź – Widzew, Iwona – psycholog, terapeuta, trener chciała pomagać w sposób profesjonalny ludziom,...
Ostatnie wpisy
Spotkanie z Czerwonym Kapturkiem

Spotkanie z Czerwonym Kapturkiem

Fundacja Banku Zachodniego WBK serdecznie gratuluje wszystkim organizacjom, których projekty będą dofinansowane w programie grantowym „Bank Dziecięcych Uśmiechów” w 2015 roku. Wpłynęło do nas 306 wniosków, dofinansowane zostaną 62 projekty. Fundacja  Prospołeczna PODUCHA otrzymała dofinansowanie  na realizacje projektu Spotkanie z Czerwonym Kapturkiem – zajęcia profilaktyczne z elementami bajkoterapii. Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Szkołą...
"Zostań Mikołajem"

„Zostań Mikołajem”

Świat pełen jest Mikołajów! 25 tysięcy!!! Tyle pampersów udało nam się przekazać w ub roku dzięki Waszej pomocy do trzech placówek domu małego dziecka podczas grudniowej akcji „Zostań Mikołajem”. W najbliższych dniach zaczynamy kolejną akcję pomocy dla maluchów :-). Śladem ubiegłego roku Fundacja Pomocy Domom Dziecka wspólnie z Fundacją Prospołeczną PODUCHA organizuje zbiórkę pieluch, środków...
Jesteśmy razem

Jesteśmy razem

Cykl warsztatów dla dzieci i rodziców Zadanie (prowadzenie imprez promujących zdrowie i podnoszących umiejętności wychowawcze rodziców i nauczycieli oraz promujących nowoczesne przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym ‐ kat. XXIII ) jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.
Dzieje się w Łodzi

Dzieje się w Łodzi

Projekt dla grupy młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi Zadanie (prowadzenie zajęć dodatkowych zgodnie z założeniami profilaktyki selektywnej ‐ zajęcia dodatkowe ‐ kat.XIV ) jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.
"SUICYDOLOGIA - wiem rozumiem"

„SUICYDOLOGIA – wiem rozumiem”

Program dla rad pedagogicznych łódzkich gimnazjów Zadanie (prowadzenie imprez promujących zdrowie i podnoszących umiejętności wychowawcze rodziców i nauczycieli oraz promujących nowoczesne przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym ‐ kat.XV ) jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.