Fundacja działa z chęci pomocy dzieciom i młodzieży oraz osobom dorosłym i starszym, które potrzebują wsparcia. Doświadczeni pedagodzy i psychologowie poświęcają swój czas, aby otoczyć ludzi potrzebujących ciepłem, mądrością i doświadczeniem.
Zostań Mikołajem

Zostań Mikołajem

Fundacja Prospołeczna „Poducha” przyłączyła się do działań Fundacji Pomocy Domom Dziecka, mamy jeden cel pomagać. Zostań Mikołajem Prowadzimy zbiórkę dla dzieci przebywających w Domach Małego Dziecka przy ulicy Drużynowej 3/5, Lnianej 9 oraz Zbocze 2a. W placówkach tych przebywa łącznie 115 dzieci w wieku od 2 tygodni do 10 roku...
Zaproszenie

Zaproszenie

Fundacja prospołeczna PODUCHA oraz Towarzystwo Przyjaciół ks. Jarosława Burskiego oraz  mają zaszczyt zaprosić na wernisaż prac pokonkursowych ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Radość życia”.
Najnowsze informacje

Najnowsze informacje

Trwa konkurs fotograficzny: Radość życia. Idea konkursu zrodziła się z chęci kontynuacji szerzenia wśród młodzieży pasji fotografowania zapoczątkowanej przez śp. ks. Jarosława Burskiego. Konkurs odbywa się pod patronatem: Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, Łódzkiego Kuratora Oświaty Jana Kamińskiego oraz Tygodnika Powszechnego, Digital Camera Polska oraz Fundacji Edukacji Wizualnej.   Zapraszamy do...
Radość życia

Radość życia

Fundacja prospołeczna PODUCHA wraz z Towarzystwem przyjaciół ks. Jarka Burskiego organizuje konkurs fotograficzny dla młodzieży pt.: RADOŚĆ ŻYCIA. Wyboru zwycięskich prac dokona jury w składzie: Lidia Popiel (fotograf, wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej, redaktor naczelna magazynu finelife.pl), Krzysztof Candrowicz (dyrektor Łódź Art Center w Łodzi) oraz Bernard Saczuk (dyrektor OFF Out...
Suicydologia - wiem, rozumiem

Suicydologia – wiem, rozumiem

Zadanie  w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Projekt „Suicydologia –  wiem, rozumiem”- kontynuacja. Problem samobójstw jest w znacznym stopniu tematem tabu i wywołuje wiele lęków, poczucie bezradności, liczne uprzedzenia i fałszywe wyobrażenia. Szkolenia nauczycieli, przedstawienie najnowszej wiedzy suicydologicznej, a także metod pomocy i zapobiegania zachowaniom samobójczym wśród uczniów pozwoli...
Europuzle

Europuzle

Zadanie  w ramach międzynarodowej współpracy młodzieży. Współpraca pomiędzy Fundacją Prospołeczna Poducha i Pałacem Młodzieży „Zołak”w Mińsku. Polska -Białoruś Projekt „Europuzle” Projekt ma na celu zorganizowaniu dwóch wzajemnych wizyt tj. obozu edukacyjnego dla grupy młodzieży z Białorusi w Polsce oraz 4 dniowego wyjazdu seminaryjnego dla grupy młodzieży z Polski na Białoruś....
Porozumienie bez szklanej szyby

Porozumienie bez szklanej szyby

Zadanie – Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży. „Porozumienie bez szklanej szyby” to projekt który kierujemy do dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodziców i osób z najbliższego otoczenia. Naszym celem jest udzielenie wsparcia, przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, umożliwienie pełniejszej integracji społecznej ze środowiskiem społecznym i rówieśniczym. Pragniemy wyposażyć...
Być jak tecza

Być jak tecza

Zadanie w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. „Być jak tęcza” to projekt, który ma za zadanie pokazać dzieciom i młodzieży ze środowiska zagrożonego alkoholizmem i patologia społeczna ciekawe sposoby spędzania czasu wolnego, możliwości rozwijania predyspozycji i uzdolnień jako alternatywę do powielania negatywnych życiowych wzorców w rodzinie. Jednocześnie ma umożliwić...
Fotograficzny wyścig z Czasem

Fotograficzny wyścig z Czasem

„Czas i przemijanie” to tytuł wystawy fotograficznej, której uroczyste otwarcie nastąpi 19 listopada br. w Domu Towarzystwa Kredytowego przy ulicy Pomorskiej 21 w Łodzi o godz. 17.00. Wystawa jest efektem ogłoszonego wcześniej ogólnopolskiego konkursu adresowanego do młodzieży, którą pociąga fotografowanie. Patronuje jej postać wyjątkowego duszpasterza – pasjonata życia i sztuki...
Program "Porozumienie bez szklanej szyby”

Program „Porozumienie bez szklanej szyby”

Współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi„. Działania fundacji związane z projektem „Porozumienie bez szklanej szyby” kierujemy do dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodziców i osób z najbliższego otoczenia. Naszym celem jest udzielenie wsparcia, przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, umożliwienie...
Kultura jest trendy

Kultura jest trendy

Projekt skierowany do młodych ludzi w celu promowania współczesnej kultury, poszukiwania nowych rodzajów aktywności, rozwijanie kreatywności.
Suicydologia II

Suicydologia II

Realizacja projektu jest wspierana ze środków Prezydenta Miasta Łodzi. Projekt „Suicydologia – wiem, rozumiem” dotyczy przeprowadzenia zajęć szkoleniowych w formie wykładów i warsztatów dla Rad Pedagogicznych gimnazjów. Ponieważ samobójstwa są drugą po wypadkach, przyczyną zgonów młodych ludzi, zwłaszcza, tych eksperymentujących i uzależnionych od  alkoholu, nie można ich lekceważyć jako zjawiska...
Zimowa Akademia Twórczości

Zimowa Akademia Twórczości

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych 2013 r. w formie zajęć otwartych jest realizowana dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi. Partnerzy w zadaniu: miejsca realizacji zadania publicznego – Fundacja Prospołeczna PODUCHA Szkoła Podstawowa nr  37, Łódź, ul Szpitalna 9/11 Dom Kultury 502, Łódź 92-525, ...
Zdrowie w kolorze tęczy

Zdrowie w kolorze tęczy

KAMPANIA zdrowotno – edukacyjna „Zdrowie w kolorze tęczy” Kampania edukacyjna promująca zbilansowaną dietę (dotyczy profilaktyki nadwagi i otyłości) i aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 8 – 17 lat oraz ich rodziców. Nasz program ma skłonić dzieci i młodzież, aby zwiększyli swą aktywność fizyczną i zadbali o...
Suicydologia

Suicydologia

Realizacja projektu jest wspierana ze środków Prezydenta Miasta Łodzi. Projekt „Suicydologia – wiem, rozumiem” dotyczy przeprowadzenia zajęć szkoleniowych w formie wykładów i warsztatów dla Rad Pedagogicznych gimnazjów. Ponieważ samobójstwa są drugą po wypadkach, przyczyną zgonów młodych ludzi, zwłaszcza, tych eksperymentujących i uzależnionych od  alkoholu, nie można ich lekceważyć jako zjawiska...
Dumając nad fabryczną Łodzią...

Dumając nad fabryczną Łodzią…

Projekt realizowany  w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Prezydenta Miasta Łodzi. Celem projektu jest poznanie przez młodzież historii swojego miasta w sposób aktywny i twórczy. Łódzcy przemysłowcy zapisali się w historii naszego miasta dzięki swoim pałacom i ogromnym fabrykom, jakie przetrwały do naszych czasów. W projekcie prezentować będziemy młodzieży...
W poszukiwaniu króla Maciusia I

W poszukiwaniu króla Maciusia I

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku w okresie wakacji letnich 2012 r. W związku z tym, iż rok 2012 ustanowiono rokiem Janusza Korczaka, fundacja „PODUCHA” postanowiła  przypomnieć, że doktor Korczak, był jednym z pierwszych głosicieli prawdy o tym, że dziecko jest autonomiczną osobą, która posiada własną godność, zainteresowania, potrzeby i prawa. Organizując...
O nas

O nas

Fundacja działa od listopada 2011 r. Iza Piwowarska-Jędrzejczak i Iwona Piotrowska – przyjaciółki od ponad 40 lat postanowiły wspólnie zjednoczyć siły, aby zrobić coś dobrego dla innych. Iza właśnie zakończyła wieloletnie pełnienie funkcji komendanta hufca ZHP Łódź – Widzew, Iwona – psycholog, terapeuta, trener chciała pomagać w sposób profesjonalny ludziom,...
Ostatnie wpisy
Spotkanie z Czerwonym Kapturkiem

Spotkanie z Czerwonym Kapturkiem

Fundacja Banku Zachodniego WBK serdecznie gratuluje wszystkim organizacjom, których projekty będą dofinansowane w programie grantowym „Bank Dziecięcych Uśmiechów” w 2015 roku. Wpłynęło do nas 306 wniosków, dofinansowane zostaną 62 projekty. Fundacja  Prospołeczna PODUCHA otrzymała dofinansowanie  na realizacje projektu Spotkanie z Czerwonym Kapturkiem – zajęcia profilaktyczne z elementami bajkoterapii. Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Szkołą...
"Zostań Mikołajem"

„Zostań Mikołajem”

Świat pełen jest Mikołajów! 25 tysięcy!!! Tyle pampersów udało nam się przekazać w ub roku dzięki Waszej pomocy do trzech placówek domu małego dziecka podczas grudniowej akcji „Zostań Mikołajem”. W najbliższych dniach zaczynamy kolejną akcję pomocy dla maluchów :-). Śladem ubiegłego roku Fundacja Pomocy Domom Dziecka wspólnie z Fundacją Prospołeczną PODUCHA organizuje zbiórkę pieluch, środków...
Jesteśmy razem

Jesteśmy razem

Cykl warsztatów dla dzieci i rodziców Zadanie (prowadzenie imprez promujących zdrowie i podnoszących umiejętności wychowawcze rodziców i nauczycieli oraz promujących nowoczesne przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym ‐ kat. XXIII ) jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.
Dzieje się w Łodzi

Dzieje się w Łodzi

Projekt dla grupy młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi Zadanie (prowadzenie zajęć dodatkowych zgodnie z założeniami profilaktyki selektywnej ‐ zajęcia dodatkowe ‐ kat.XIV ) jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.
"SUICYDOLOGIA - wiem rozumiem"

„SUICYDOLOGIA – wiem rozumiem”

Program dla rad pedagogicznych łódzkich gimnazjów Zadanie (prowadzenie imprez promujących zdrowie i podnoszących umiejętności wychowawcze rodziców i nauczycieli oraz promujących nowoczesne przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym ‐ kat.XV ) jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.