Fundacja Prospołeczna PODUCHA jest realizatorem projektu pn. „PARTYCYPACJA SPOŁECZNA jako WEHIKUŁ ROZWOJU społeczności lokalnych” .
Ma on na celu w okresie od VI-XII 2022r. zwiększenie partycypacji społecznej wśród 50 osobowej grupy młodzieży szkolnej poprzez podejmowanie inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego i włączanie jej do wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, w szczególności na rzecz EKOLOGII. Zakłada przeszkolenie uczniów z 3-5 wybranych szkół z terenu Łodzi (dzielnica Widzew) z zakresu realizacji mini projektów (projekt,jako narzędzie wspomagające partycypacje),aby w efekcie,uczniowie z każdej szkoły przy współudziale realizatora projektu opracowali i zrealizowali własny mikro projekt na rzecz społeczności lokalnej. Poprzez projekt chcemy budować postawy obywatelskie wśród młodzieży, wspierać wolontariat młodzieżowy, jak również aktywizować młodzież do przygotowywania i przeprowadzania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych w formie zorganizowanej przy współpracy z fundacją PODUCHA czy innymi organizacjami pozarządowymi, bądź w grupach nieformalnych. Kompleksowy charakter projektu przejawiać się będzie w połączeniu szkoleń teoretycznych z praktycznym aspektem działań. Projekt angażuje obywateli – młodzież, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. 

Projekt pn. „PARTYCYPACJA SPOŁECZNA jako WEHIKUŁ ROZWOJU społeczności lokalnych” jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030 zgodnie z umową nr 85_I/2022 z dnia 04.07.2022r..

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA oraz CAŁKOWITA ZADANIA: 100.460,00 zł